Hiệu giá kháng thể kháng vi khuẩn ORT và phản ứng tại vị trí tiêm của gà sau khi tiêm vaccine Ornitin triple

Hiệu giá kháng thể kháng vi khuẩn ORT và phản ứng tại vị trí tiêm của gà sau khi tiêm vaccine Ornitin triple

Link gốc:

https://www.vavs2019.net/k%E1%BB%B7-y%E1%BA%BFu/

Leave Comment