Lịch vaccine Phibro (USA) trên các giống gà phổ biến tại Việt Nam (updating)

Lịch vaccine Phibro (USA) trên các dòng gà phổ biến tại Việt Nam (tham khảo)

Lịch chủng ngừa sẽ được điều chỉnh tùy theo dịch tễ từng khu vực và từng thời điểm

Tham khảo thêm tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/NAMLAMcompany

LỊCH VACCINE GÀ RI (GÀ ÁC) HƯỚNG TRỨNG

LỊCH VACCINE GÀ TA (NECTIV FORTE SỚM)

LỊCH VACCINE GÀ TA (NECTIV FORTE TRỄ)

LỊCH VACCINE GÀ TAM HOÀNG

LỊCH VACCINE GÀ TRẮNG THƯƠNG PHẨM

LỊCH VACCINE GÀ VÀNG ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM – DÙNG MB 1

LỊCH VACCINE GÀ VÀNG ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẢM – DÙNG TABIC MB

LỊCH VACCINE GÀ RI (GÀ ÁC) HƯỚNG THỊT

Leave Comment