Nỗi ám ảnh của người chăn nuôi trong kiểm soát và điều trị bệnh ORT (Tapchigiacam.vn)

ORT là bệnh hen ngáp, hen khẹc hay còn bị gọi với cái tên dân dã là “Bệnh ói ra tiền” do chi phí điều trị rất cao, thất thoát đầu con nhiều… (Theo http://tapchigiacam.vn/)

Chi tiết tại:

http://tapchigiacam.vn/noi-am-anh-cua-nguoi-chan-nuoi-trong-kiem-soat-va-dieu-tri-benh-ort-nd5349.html

Leave Comment