Bước đầu ứng dụng kỹ thuật phun vaccine VH + H120 và TABic IB Var cho gia cầm thay thế tiêm phòng

Đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi: Ứng dụng công nghệ phun vaccine của hàng Phibro (Mỹ) vào nghề chăn nuôi gia cầm 𝑇ℎ𝑒𝑜: 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 – 𝑆𝑜̛̉ 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔. Xem thêm tại: https://khuyennonghaiphong.gov.vn/buoc-dau-ung-dung-ky-thuat-phun-vaccine-vhh120-va-tabic-ib-var-cho-gia-cam-thay-the-tiem-phong-tt14198.html

Cập nhật danh sách các đại lý đang phân phối VACINE ORT và CORYZA khu vực Miền Nam và Miền Trung

Vaccine phòng bệnh ORT và các đại lý uy tín đang phân phối chính thức dòng vaccine này là vấn đề mà rất rất nhiều Quý khách hàng quan tâm hiện nay. Vì vậy, công ty Nam Lâm xin gửi các thông tin liên hệ của Đại lý phân phối và Nhân viên phụ trách trong khu vực để Quý […] Continue Reading

BỘ TỜ RƠI SẢN PHẨM EBS (TAIWAN)

Updating… ĐIỀU TRỊ ASFV Standee AVSF VIV Asia flyer ASFV Antibody Rapid test DM information Banner ASFV rapid test