Bước đầu ứng dụng kỹ thuật phun vaccine VH + H120 và TABic IB Var cho gia cầm thay thế tiêm phòng

Đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi: Ứng dụng công nghệ phun vaccine của hàng Phibro (Mỹ) vào nghề chăn nuôi gia cầm ?ℎ??: ????? ??̂? ?ℎ???̂́? ??̂?? – ??̛̉ ??̂?? ??ℎ??̣̂? ??̀ ?ℎ?́? ????̂̉? ??̂?? ?ℎ?̂? ??̉? ?ℎ?̀??. Xem thêm tại: https://khuyennonghaiphong.gov.vn/buoc-dau-ung-dung-ky-thuat-phun-vaccine-vhh120-va-tabic-ib-var-cho-gia-cam-thay-the-tiem-phong-tt14198.html

Cập nhật danh sách các đại lý đang phân phối VACINE ORT và CORYZA khu vực Miền Nam và Miền Trung

Vaccine phòng bệnh ORT và các đại lý uy tín đang phân phối chính thức dòng vaccine này là vấn đề mà rất rất nhiều Quý khách hàng quan tâm hiện nay. Vì vậy, công ty Nam Lâm xin gửi các thông tin liên hệ của Đại lý phân phối và Nhân viên phụ trách trong khu vực để Quý […] Continue Reading