Ketamine: Thủ thuật mới cho một loại thuốc cũ?

  Giới thiệu Ketamine đã được sử dụng lâm sàng trong hơn nửa thế kỷ, chủ yếu trong việc cung cấp thuốc mê. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một loạt các đặc tính dược lý của ketamine đã được phát hiện, mở rộng khả năng sử dụng thuốc ngoài vai trò gây mê truyền thống. Mục đích của bài đánh […] Continue Reading

Lịch vaccine Phibro (USA) trên các giống gà phổ biến tại Việt Nam (updating)

Lịch vaccine Phibro (USA) trên các dòng gà phổ biến tại Việt Nam (tham khảo) Lịch chủng ngừa sẽ được điều chỉnh tùy theo dịch tễ từng khu vực và từng thời điểm Tham khảo thêm tại: Fanpage: https://www.facebook.com/NAMLAMcompany LỊCH VACCINE GÀ RI (GÀ ÁC) HƯỚNG TRỨNG LỊCH VACCINE GÀ TA (NECTIV FORTE SỚM) LỊCH VACCINE GÀ TA (NECTIV FORTE […] Continue Reading

MỘT NGHIÊN CỨU VỀ VACCINE MB1 (PHIBRO) PHÒNG BỆNH GUMBORO TRÊN GÀ THỊT TẠI ẤN ĐỘ: “A field study on the evaluation of day-of-hatch and in grow-out application of live infectious bursal disease virus vaccine in broiler chickens”

ABSTRACT Infectious bursal disease (IBD) is an acute, highly contagious, economically important disease of young chickens caused by Avibirnavirus, the infectious bursal disease virus (IBDV). The causative virus is highly resilient in poultry environments and vaccination is the most effective measure for IBDV control. However, the susceptibility of highly attenuated IBDV vaccine strains to neutralization by maternally derived antibodies (MDA) and […] Continue Reading