Đánh giá đáp ứng miễn dịch của hai loại vaccine nhược độc chủng M.B. phòng bệnh Gumboro trên gà ác

Đánh giá đáp ứng miễn dịch của hai loại vaccine nhược độc chủng M.B. phòng bệnh Gumboro trên gà ác * Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Thị Kiều Oanh (email: [email protected]) Abstract This study aimed to evaluate the immune response of two attenuated M.B. A total of 135 one-day-old Ác chicken were arranged in a completely randomized […] Continue Reading

SO SÁNH KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI HUYẾT THANH VÀ NĂNG SUẤT CỦA GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM DÙNG VACCINE PHỨC HỢP MIỄN DỊCH VỚI VACCINE SỐNG CHỦNG M.B.

Bệnh suy giảm miễn dịch SO SÁNH KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI HUYẾT THANH VÀ NĂNG SUẤT CỦA GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM DÙNG VACCINE PHỨC HỢP MIỄN DỊCH VỚI VACCINE SỐNG CHỦNG M.B. H. Nguyen Manh2, T. Tran Bao1, U. Ashash2, L. Ferreira2, A. Quach Tuyet1, O. Nguyen Thi Kieu1 1 Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt […] Continue Reading