VIDEO WEBINAR: “CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA PRRS TRÊN HEO”

XEM VIDEO TẠI LINK BÊN DƯỚI:

https://www.facebook.com/NAMLAMcompany/videos/324260505930860

Leave Comment