Khảo sát tình hình bệnh, thiệt hại và phương pháp phòng trị bệnh ORT trên gà tại các tỉnh phía nam Việt Nam

Khảo sát tình hình bệnh, thiệt hại và phương pháp phòng trị bệnh ORT trên gà tại các tỉnh phía nam Việt Nam

Link (gốc):

https://www.vavs2019.net/k%E1%BB%B7-y%E1%BA%BFu/

Leave Comment