ĐÃ CÓ LINK ĐĂNG KÝ: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ HEO LỚN NHẤT – FARMABASE

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ HEO LỚN NHẤT – SỨC KHỎE CHƯA BAO GIỜ QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ HEO LỚN NHẤT với sự tham gia của rất nhiều các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. “SỨC KHỎE CHƯA BAO GIỜ QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ” Thời gian: 11-13/08/2020 Tổ chức chính: FARMABASE company Đồng tổ […] Continue Reading

RESEARCH PAPER (Eng)- Field assessment of the efficacy of M.B., LIBDV and Winterfield 2512 strain vaccines against infectious bursal disease in chickens

RESEARCH PAPER – Field assessment of the efficacy of M.B., LIBDV and Winterfield 2512 strain vaccines against infectious bursal disease in chickens Đánh giá hiệu quả thực tế của các vaccine chủng M.B., LIBDV và Winterfield 2512 chống lại IBDV trên gà Link: http://journal.hcmuaf.edu.vn/docgia/tacgia-472/baibao-505/doi-hcmuaf.jsi.2018.060.html

RESEARCH PAPER (Eng)- Determination of the Administration Routes, Doses and Appropriate Age to Vaccinate With Ornitin Triple Vaccine For Cross-breed Colored Broilers in Vietnam

Determination of the Administration Routes, Doses and Appropriate Age to Vaccinate With Ornitin Triple Vaccine For Cross-breed Col– ored Broilers in Vietnam Xác định đường cấp và liều cấp vaccine ORT phù hợp cho gà thịt lông màu ở VN Link: https://www.researchgate.net/publication/337650904_Determination_of_the_Administration_Routes_Doses_and_Appropriate_Age_to_Vaccinate_With_Ornitin_Triple_Vaccine_For_Cross-breed_Colored_Broilers_in_Vietnam